Visokotehnološka strojno-informacijska rešitev za upravljanje s kmetijskimi površinami iz zraka

OneDrone, sodobne tehnologije, d.o.o v sodelovajnu z Augmentech, razvoj in trženje, IKT d.o.o in ZRS Koper – Znanstveno- raziskovalno središče Koper sodeluje pri javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Projekt je razdeljen na 3 dele: 

  • Knjižnica agronomskih ukrepov za izvajanje iz zraka 

Izdelati nabor ukrepov, pravil in zakonitosti za upravljanje kmetijskih površin iz zraka. Izvedli bomo študijo prednosti upravljanja površin iz zraka in primerjavo z obstoječimi metodami (traktor…) in izdelali ustrezne algoritme za primerno ravnanje z različnimi kmetijskimi kulturami. Prvotno se bomo osredotočili na dve kmetijski kulturi, predvidoma oljke in vinsko trto. Projekt bo torej rezultiral v inovativni rešitvi, ki bo vključevala popolnoma nov poslovni model kmetijske pridelave z uporabo dronov in napredne senzorike ter inovativnih informacijskokomunikacijskih tehnologij. Rešitev bo vplivala na učinkovito rabo surovin, energije in služila učinkovitemu prilagajanju podnebnim spremembam. Z našo rešitvijo preprečujemo onesnaževanje z odvečnimi hranili in FFS, pripomoremo k manjši porabi virov ter bolj učinkovitem kmetovanju na obstoječih površinah 

  • Senzorično zaznavanje z brezpilotnimi letalniki 

Interpretiranje letalniške spektrometrične analize s pomočjo programske rešitve. Augmentech ima veliko bazo spektrofotometričnih analiz, ki jo je uporabil za razvoj algoritmov za natančno določanje količine hranil v tleh, določanje relativne zračne varnosti, količine organske snovi in drugih parametrov. Med drugim tekom projektra spremljamo dogajanje v izbranih oljčnikih z uporabo večih senzorjev: termalni, multispektralni in RGB senzor. Z uporabo interdisciplinarnih znanj interpretiramo dogajanje na pridelovalni površini. Pridobljena dognanja pridelovalci uporabijo za doseganje višjega hektarskega donosa ob zmanjšanimi vložki.

    

 

  • Strojna oprema za ustrezno dosejevanje kmetijskih površin

Sistem za funkcionalno dosejevanje kmetijskih površin. V sklopu projekta bomo razvili in integrirali strojnoinformacijsko rešitev za optimalno dosejevanje kmetijskih površin s pomočjo dronov. Droni omogočajo natančno doziranje izbranega materiala na površino. Preko specializiranih programskih orodij naredimo ‘navodila’ za dron, ki vsebujejo poti letenja in odmerek materiala. Prednost takšenga načina je prelet območij le kjer je potrebno. Tako ne izgubljamo na času in materialu.  

   

 

Skupna vrednost projekta znaša 494.666,15€. Vrednost sofinanciranja s strani Evropske unije znaša 296.799,65€.

Projekt financira Evropska unijaNextGenerationEU

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.