Uporaba brezpilotnih zrakoplovov postaja nujna rešitev v raznih podjetniških panogah, industrijah in kmetijstvu. Uporabljajo se na različne načine za različna opravila, zmanjšujejo stroške in zagotavljajo boljše rezultate od klasičnih metod. Pri vsakem vključevanju dronov v procese podjetja je potrebno izbrati pravilno opremo, izdelati operativne postopke, usposobiti vodilno in operativno osebje in pridobiti vsa potrebna dovoljenja za delo z njimi.

Primerno zastavljen in dobro vzpostavljen sistem operatorja je sicer pogoj za to, da se vam uporaba dronov izplača in da jih zares v celoti izkoristite za povečanje produktivnosti. Celoten sistem bo učikovito deloval le, če imate podrobno izdelane delovne procese od načrtovanja operacije do tehnične izvedbe, obdelave zajetih materialov in dostave rezultatov.

Za to vse poskrbi profesionalna uvedba sistemov brezpilotnih zrakoplovov v poslovanje vašega podjetja.

Uvajanje sistemov brezpilotnih zrakoplovov v poslovanje je odvisno od namena uporabe in področja vašega delovanja, vedno pa vsebuje naslednje gradnike, ki hkrati predstavljajo zakonosko predpisane pogoje:

  • Registracijo operatorja pri CAA
  • Spletno usposabljanje s spletnim preverjanjem znanja osebja na CAA za izvajanje operacij  kategorij   A1 in A3
  • Pripravo na izpit za kategorijo A2 in opravljanje izpita A2
  • Izdelava operativnega priročnika s postopki po meri operatorja
  • Usposabljanje “po meri” za potrebe operatorjev, ki izvajajo dejavnosti v posebni kategoriji
  • Elektronski sistem vodenja evidenc letov, kompetenc osebja in vzdrževanja zrakoplovov
  • Usposabljanje vodilnega in operativnega osebja za izvajanje operativnih postopkov
  • Interno preverjanje znanja vodilnega in operativnega osebja
  • Ostali postopki, glede na vaše potrebe