Področje brezpilotnega letenja predstavlja za vse, ki vanj vstopajo na novo, kompleksen administrativni zalogaj, sploh če gre za večje podjetje, ki pri svoji dejavnosti upravlja s floto dronov.

Pravna ureditev izvajanja operacij s sistemi brezpilotnih zrakoplovov  je specifično razmeroma novo področje, za karega ni preprosto najti izkušenih strokovnjakov.

Pri OneDrone se s področjem brezpilotnega letenja ukvarjamo že vrsto let in dodobra, iz vsakdanje prakse, vemo, kaj in kako urediti. Naša ekipa redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev iz področja letalskega prava, izvajanja operacij, nadzora skladnosti in preiskav letalskih nesreč je vedno na razpolago za reševanje vseh vaših izzivov !

Vso potrebno dokumentacijo in operativne postopke bomo pripravili optimalno glede na vaše želje in potrebe.

 

Zagotovimo vam celovito podporo pri urejanju dokumentov in administracije na področju brezpilotnega letenja, ki obsega:

  • pomoč in svetovanje pri registraciji operatorja
  • izdelavo operativnega priročnika in ostale dokumentacije
  • izdelavo ocene tveganja po postopku SORA
  • pridobivanje dovoljenj za letenje v geografskih območjih z omejitvami
  • vodenje evidenc operatorja skladno z veljavno zakonodajo
  • usposabljanje vodilnega osebja operaterja
  • Sodelovanje pri inšpekcijskih nadzorih in odpravljanje neskladji
  • svetovanje v posameznih zadevah