Zavarovanje je eden izmed osnovnih pogojev za brezskrbno upravljanje s sistemi brezpilotnih zrakoplovov. Z zavarovanjem zaščitite svojo odgovornost za morebitno škodo, ki jo povzroči vaš dron, in si tudi zagotovite povračilo vsaj dela sredstev, če slučajno pride do poškodbe vašega zrakoplova in njegove opreme.

Brezpilotni zrakoplovi, tako kot vsa druga mobilna in leteča sredstva se gibljejo v zračnem prostoru in nad površinami, kjer lahko nenamerno, npr. zaradi tehnične napake, povzročijo precejšnjo škodo. Zato je v predpisih zahtevano obvezno zavarovanje odgovornosti, ki ščiti vas in vaše podjetje pri vsakem poletu. Kljub temu, da je zavarovanje obvezno za zrakoplove z največjo vzletno maso nad 20Kg, ga priporočamo vsem odgovornim uporabnikom.

Sodobni brezpilotni zrakoplovi in oprema na njih lahko dosegajo visoke vrednosti, zato je smiselno razmisliti tudi o kasko zavarovanju za zrakoplove in opremo v primeru poškodb.

Pri OneDrone vam bomo poiskali in uredili najugodnejšo ponudbo zavarovanja za vašo floto zrakoplovov!

Obvezno morajo biti zavarovani vsi brezpilotni zrakoplovi s težo nad 20 kg. Zavarovanje krije:

 • škodo na osebah, kar pomeni telesne poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt tretje osebe
 • škodo na stvareh, kar pomeni uničenje, poškodba ali izguba stvari ali prtljage
 • razumne stroški sporov in pravnih dejanj

Sicer pa je izredno priporočljivo zavarovanje za vse subjekte, fizične osebe ali podjetja, ki opravljajo letalske dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje Agencije za civilno letalstvo, kot so:

 • snemanje iz zraka
 • oglaševanje iz zraka
 • nadzor iz zraka
 • protipožarna zaščita
 • proženje plazov
 • letenje v znanstveno-raziskovalne namene
 • letenje za televizijske potrebe in za potrebe poročanja
 • letenje za potrebe posebnih dogodkov