Operaterji, ki imajo v svoji floti večje število brezpilotnih zrakoplovov in zaposlujejo večje število pilotov na daljavo potrebujejo učinkovito administracijo in vodenje evidenc, ki jim v vsakem trenutku omogoča popoln nadzor nad izvajanjem operacij. Operacije morajo biti skladne z veljavno zakonodajo, osebje mora biti ustrezno usposobljeno, zrakoplovi morajo biti tehnično brezhibni, dokumentacija mora biti skladna in urejena.

Delo operatorja, ki zaposluje samo enega pilota na daljavo in izvaja operacije v odprti kategoriji je razmeroma preprosto, številni večji operatorji pa potrebujejo administratorja, ki skrbi za urejeno poslovanje. Če v podjetju nimate zaposlene osebe, ki skrbi za skladnost, varnost, usposabljanje, plovnost in vodenje operacij s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, nam lahko zaupate eno ali več nalog, ki morajo biti opravljene.

OneDrone Fleet management je skupina podpornih storitev, ki vam olajša upravljanje sistema operaterja in vaše osebje razbremeni odgovornosti za opravljanje ključnih delovnih nalog v sistemu operatorja.

Fleet management OneDrone vsebuje:

 • Usposabljanje vodilnega in operativnega osebja operaterja
 • Izdelavo in nadgradnjo operativnih postopkov
 • Redna preverjanja znanja osebja
 • Elektronsko vodenje evidenc letenja, usposobljenosti osebja, plovnosti zrakoplovov, …
 • Izdelavo rednih in izrednih poročil o delu operatorja.
 • Redno in izredno vzdrževanje zrakoplovov
 • Nadomestni zrakoplov za čas servisa
 • Dodatno izobraževanje osebja
 • Zagotavljanje skladnosti z najnovejšo zakonodajo
 • Zunanji nadzor operatorja
 • Sodelovanje pri išpekcijskih nadzorih s strani pristojnega organa.
 • Popust pri storitvah OneDrone
 • Dodatne storitve po potrebi operaterja