Hiter in natančen odziv je v kriznih situacijah vedno najpomembnejše dejanje, ne glede na vzrok, posledice ali vrsto krize. Naj gre za reševanje v gorah, posegi in reševanje ob naravnih nesrečah ali požarih, dobavo materiala ali monitorig zaseženih območij, droni lahko učinkovito pripomorejo k hitri intervenci in zaščiti človeških življenj ter premoženja ob bistveno zmanjšanem tveganju za reševalce.

Brezpilotni zrakoplov opremljen s termalnimi kamerami najde ponesrečence v gorah hitreje kot reševalna ekipa in jim hkrati lahko dostavi prvo pomoč. Droni s kamerami oz. termokamerami tudi lahko pomagajo pri iskanju žarišč požarov oz. celo preprečijo širjenje ognja. Reševalne ekipe iz varne razdalje dobivajo natančne podatke o razsežnosti poplav. Hkrati pa je možno celovito spremljati dogajanje na obsežnih kriznih območjih, jih optimalno upravljati in sproti modelirati ter prilagajati protikrizne načrte.

Brezpilotni zrakoplovi omogočajo pogled iz zraka in hitro dostavljanje pomembnih tovorov v primerih nesreč, požarov in večjih naravnih nesreč. V naši ponudbi najdete vse od preprostih zrakoplovov, ki omogočajo hiter pregled nad dogajanjem, do zmogljivih zrakoplovov s termalnimi kamerami za nadzor požarov in iskanje pogrešanih oseb.

OneDrone lahko vzpostavi celoten sistem za zaščito in reševanje:

  • dobava dronov za monitoring kriznih območij
  • dobava dronov za nadzor požarov in iskanje pogrešanih oseb
  • dobava dronov za dostavo prve pomoči in drugega materiala
  • dobava in namestitev potrebne programske opreme
  • usposabljanje operatorjev za letenje nad kriznimi območji
  • usposabljanje osebja za zbiranje in obdelavo podatkov
  • integracija sistemov brezpilotnih zrakoplovov v sistem operaterja

Tako, kot pri vseh ostalih rešitvah, tudi na področju zaščite in reševanja delujemo na podlagi znanja in izkušenj pridobitih z dolgoletnim sodelovanjem s službami za hitro odzivanje in posredovanje.