Z uporabo multispektralnih in hiperspektralnih kamer lahko v realnem času spremljamo stanje in stres rastlin. Med najpomembnejše prištevamo vodni stres, pomanjkanje hranil in napad škodljivih organizmov. S pomočjo omenjene multispektralne tehnologije in računalniške obdelave ocenimo vodni potencial rastline, pomanjkanje pomembnih elementov in odkrivamo žarišča napadov ter okužb. V nadaljevanju prilagodimo namakalni načrt, tarčno gnojimo in nanašamo fitofarmacevtska sredstava. Droni v kmetijstvu delujejo vprid trajnosti in učinkoviti oskrbi pridelkov.

Droni omogočajo hiter odziv in ustrezno ukrepanje na negativne dejavnike. Naši droni pokrijejo v 20 minutah letenja do 20 ha površine s prostorsko ločljivostjo 6cm/pixel, kar je v primerjavi s klasičnimi načini nadzora izjemno produktivno in časovno ugodno.

Imate specifične želje ali potrebujete rešiti posebno težavo? Obrnite se na nas! Skupaj s strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete bomo našli rešitev, ki vam bo omogočila učinkovitejše upravljanje z vašimi kmetijskimi površinami.

OneDrone zagotavlja zračni nadzor rastlin z izjemno natančnostjo pri mnogih poljščinah, nasadih, na travinju vseh velikosti.

Storitve zajemajo:

 • Fotogrametrija območja
 • Štetje rastlin
 • Določitev fenofaz
 • Periodično spremljanje rasti
 • Ocena sveže mase
 • Ocena indeksa listne površine
 • Ocena splošnega stresa
 • Zaznavanje plevela
 • Zaznavanje škodljivcev in povzročiteljev bolezni
 • Ocena vodnega stanja rastline
 • Spremljanje vsebnosti klorofila
 • Izračun in interpretacija vegetacijskih indeksov
 • Ocena izgube pridelka po vremenskih ujmah
 • Ocena končnega pridelka

S storitvami z droni za kmetijstvo boste prihranili in povečali vaš pridelek!