Za neprekinjeno delovanje obratov so mnoga podjetja v svoje programe predvidenega vzdrževanja vključila najbolj veljavna diagnostična orodja, ki so na voljo na trgu za industrijsko uporabo: termovizijske kamere in drone.

Zaradi zelo razvejane infrastrukture so pregledi in vzdrževanja zahtevna naloga. Lokalizacija obstoječih ali potencialnih poškodovanih območij ima svoje pasti, predvsem pri daljnovodih. Tako stebri kot trase so podvrženi stalni izpostavljenosti vremenskim in drugim zunanjim vplivom.

Uporaba dronov omogoča hitro preverjanje po udaru strele in izpadu električne energije. Dron vam lahko prihrani dragoceni čas, zlasti na daljših razdaljah. Z uporabo sistemov z dvojnimi kamerami se poleg običajnega pregleda lahko uporabijo termalne kamere za iskanje pregretih delov.

OneDrone je v sodelovanju z DJI je v ospredju razvoja storitev, namenjenih spremljanju poti distribucije vseh vrst energentov, in ponuja posebno lastniško programsko opremo skupaj z radiometričnimi termovizijskimi kamerami, ki so bile razvite posebej za inšpekcijske storitve z droni. Tako vam lahko ponudimo:

  • pregled sistemov in daljnovodov z droni
  • izvajanje 360 ° nadzora po zastavljenih kriterijih
  • redni inšpekcijski pregledi
  • lokalizacija škod po vremenskih dogodkih
  • pomoč pri odpravi napak in poškodb
  • odkrivanja izgub učinkovitosti in strukturnih poškodb
  • celovito zbiranje podatkov za izvedbo poglobljenih analiz

Z uporabo namensko opremljenih brezpilotnih letalnikov, OneDrone naredi vaše energetske in industrijske sisteme učinkovitejše, prepreči napake in zmanjša stroške upravljanja.