OPIS USPOSABLANJA

Usposabljanje je namenjeno vsem operatorjem, ki se nameravajo poklicno ukvarjati s sistemi brezpilotnih zrakoplovov v posebni kategoriji.

Izvedeli boste kakšne vrste in s kakšnimi zrakoplovi lahko izvajate, kakšno dokumentacijo potrebujete, kako poteka usposabljanje osebja operatorja, kakšen je način vodenja evidenc in kako poteka postopek registracije.

Izobraževanje je prvi korak na poti do operatorja v posebni kategoriji izvajanja operacij.

NAČIN IZVEDBE TEČAJA

Teoretično usposabljanje poteka v učilnici v našem šolskem centru.

OPREMA IN PREDZNANJE

Od tečajnikov pričakujemo, da poznajo pravila letenja in način dela v odprti kategoriji izvajanja operacij oziroma da so se udeležili osnovnega tečaja o pravilih letenja.

Osnove posebne kategorije 

 • Razlike med odprto in posebno kategorijo
 • EU in slovenska zakonodaja
 • Kocepti operacij v posebni kategoriji
 • Oprema za izvajanje operacij v posebni kategoriji
 • Struktura operatorja posebne kategorije
 • Usposabljanje vodilnega in operativnega osebja operatorja

Operativni postopki 

 • Operativni priročnik za izvajanje operacij v posebni kategoriji
 • Standardni scenariji (STS)
 • V naprej pripravljena ocena tveganja (PDRA)
 • SORA (Ocena tveganja za specifično operacijo)

Vzdrževanje zrakoplovov 

 • Program vzdrževanja zrakoplovov
 • Usposabljanje osebja za vzdrževanje
 • Izvedba vzdrževanja
 • Evidence operatorja
 • Zakonske zahteve o vodenju evidenc
 • Evidenca letov
 • Evidenca vzdrževanja
 • Evidenca usposobljenosti osebja