OPIS USPOSABLJANJA

Osebje operatorja, predvsem opazovalci, ki pomagajo pilotu pri izvedbi leta, lahko svoje delo opravijo varno in skladno s predpisi, samo če so za svoje naloge ustrezno usposobljeni.

Na enodnevnem tečaju bo tehnično osebje operatorja dobilo vsa potrebna znanja, ki jih potrebujejo za izvajajo svojih nalog.

Tečaj se zaključi s potrdilom o opravljenem usposabljanju tehničnega osebja operatorja.

NAČIN IZVEDBE TEČAJA

Teoretični del poteka v našem učnem centru, praktični del pa na našem poligonu za usposabljanje.

OPREMA IN PREDZNANJE

Zaželjeno je, da imajo kandidati potrdilo o opravljenem spletnem preverjanju znanja za kategorijo A1/A3 in osnovno znanje uporabe brezpilotnih sistemov.

Pravila letenja 

 • Izvajanje operacij v posebni kategoriji izvajanja operacij.
 • Dolžnosti operatorja
 • Dolžnosti pilota na daljavo
 • Dolžnosti operativnega osebja
 • Usposabljanje osebja operatorja
 • Vzdrževanje zrakoplovov
 • Izvajanje operacij
 • Vodenje evidenc operatortja

Operativni postopki 

 • Standardni operativni postopki
 • Izredni postopki
 • Postopki v sili

Naloge opazovalca 

 • Odgovornost pilota na daljavo in opazovalca
 • Opazovanje zračnega prostora
 • Opazovanje terena
 • Varovanje območja vzleta in pristanka
 • Komunikacija osebja
 • Koordinacija veččlanske posadke