OPIS USPOSABLJANJA

Vsi piloti na daljavo, ki bodo izvajali operacije v posebni kategoriji izvajanja operacij po pravilih STS-01 morajo opraviti praktično usposabljanje pri pooblaščeni organizaciji za usposabljanje.

Inštruktorji v šolskem centru ONEDRONE, ki imajo dolgoletne izkušnje z izvajanjem vseh vrst dejavnosti v posebni kategoriji vas bodo z edinstvenim sistemom usposabljanja, ki temelji na kompetencah kandidata, pripeljali do potrdila o uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju za delo po pravilih STS-01 in PDRA-S01.

NAČIN IZVEDBE TEČAJA

Praktični tečaj poteka na našem poligonu v majhnih skupinah (do 3 učenci na enega inštruktorja) v več zaporednih terminih, glede na znanje kandidata.

OPREMA IN PREDZNANJE

Tečaj je namenjen izkušenim pilotom na daljavo, ki imajo potrdilo o opravljenem teoretičnem izpitu STS in najmanj 10 ur letenja na sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Tečaj lahko izvajate z lastnim (priporočljivo) ali našim brezpilotnim zrakoplovom, ki ustreza zahtevam za usposabljanje po pravilih STS-01 / PDRA-S01

Praktične vsebine 

  • Splošne omejitve STS-01 / PDRA-S01
  • Začetna ocena kandidatovega znanja
  • Standardni operativni postopki
  • Izredni operativni postopki
  • Postopki v sili
  • CRM / koordinacija veččlanske posadke
  • Vodenje evidenc letenja