Opis usposabljanja

Fotogrametrija: Postopek, ki iz velikega števila fotografij ustvari ortofoto načrt ali 3D oblak točk z nekaj centimetrsko natančnostjo je prinesel revolucijo na področje gradbeništva in geodezije. 3D modeli izdelani po postopku fotogrametrije nadomeščajo skice in načrte, ki so včasih zahtevali veliko časa, ali pa je bila njihova izvedba zaradi nedostopnosti objektov zelo težka ali nevarna. Postopek je zelo uporaben tudi za dokumentiranja krajev nesreč in oceno večjega območja pri naravnih nesrečah.

Če želite izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja fotogrametrijo, morate pravilno izbrati brezpilotni zrakoplov, se ga naučiti upravljati ali programirati, izbrati ustrezen način dela za izvedbo naloge, uporabiti enega izmed številnih programov za obdelavo fotografij in pri vsem skupaj še upoštevati veljavno zakonodajo iz področja uporabe brezpilotnih zrakoplovov.

Potrebna predhodna znanja: Obvladovanje osnovnih manevrov letenja z brezpilotnim zrakoplovom v vidnem polju pilota na daljavo. Zaželjen izpit iz poznavanja kategorije A1/A3.

Način izvedbe tečaja

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se izvaja v učilnici v našem učnem centru, praktični del se izvaja na poligonu, ki je oddaljen približno 5 minut vožnje od učnega centra. V ceni tečaja je vključena malica.

Vsi tečajniki po opravljenem tečaju dobijo certifikat o usposabljanju iz osnov fotogrametrije s sistemi brezpilotnih zrakoplovov.

Oprema

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov na katerih se izvaja praktični del treninga je vključena v ceno tečaja. Tečajniki lahko uporabijo lastne brezpilotne zrakoplove (priporočljivo).

 

Osnove fotgrametrije:

 • Princip fotogrametrije
 • Tehnične zahetve kamere in fotografij
 • Zajem fotografij z nastavljivimi kamerami
 • Zajem fotografij z avtomatskimi nastavitvami kamere
 • Vpliv svetlobe, vidljivosti in hitrosti letenja

Zajem fotografij:

 • Zajem fotografij za izdelavo ortofoto načrtov
 • Zajem fotografij za izdelavo 3D modelov
 • Zajem fotografij z ročnim upravljanjem zrakoplova
 • Zajem fotografij z avtomatskim programiranim letom

Osnove avtomatskih programiranih letov:

 • Izbira programske opreme za programiran let
 • Priprava na avtomatski programiran let
 • Prekinitev avtomatskega programiranega leta.

Obdelava podatkov:

 • Programska oprema za procesiranje podatkov
 • Uporaba oslonilnih in kontrolnih točk
 • Procesiranje v oblaku
 • Primerjava rezultatov na časovnici
 • Procesiranje na namiznih računalnikih
 • Pregledovanje podatkov in izvajanje meritev
 • Izvoz podatkov za nadaljne procesiranje