OPIS USPOSABLJANJA

Na enodnevnem usposabljanju se osebje operatorja nauči, kako vzpostaviti operativne postopke in sistem operatorja. Operativni priročnik, kot ključni dokument operatorja mora biti vedno skladen z veljavno zakonodajo, poleg tega pa morajo biti postopki enostavno izvedljivi in prilagojeni nalogam operatorja.

Na usposabljanju boste spoznali strukturo in vsebino operativnega priročnika. Naučili se boste kako izdelati operativni priročnik, sestavni del usposabljanja pa je tudi šablona za izdelavo operativnega priročnika, ki vam bo pomagala v procesu izdelave lastnih operativnih postopkov.

NAČIN IZVEDBE TEČAJA

Teoretični del poteka v našem učnem centru.
Malica je vključena v ceni tečaja

OPREMA IN PREDZNANJE

Kandidati morajo obvladati izvajanje operativnih postopkov v odprti kategoriji izvajanja operacij.

Struktura operativnega priročnika 

 • Zakonska podlaga
 • Upravljanje s priročnikom
 • Opis organizacije operatorja
 • Koncept operacij
 • Standardni operativni postopki
 • Izredni postopki
 • Postopki v sili
 • Postopki v primeru nesreč ali resnih incidentov
 • Varovanje
 • Smernice za zmanjšanje motečih vplivov na okolje
 • Poročanje o dogodkih
 • Evidence operatorja
 • Priloge operativnega priročnika