OPIS USPOSABLJANJA
Usposabljanje je namenjeno vodilnemu in operativnemu osebju operatorjev, ki izvajajo dejavnosti v odprti kategoiriji izvajanja dejavnosti. Naučili se boste izvajati postopke v odprti kategoriji izvajanja dejavnosti, se podrobno seznanili z operativnim priročnikom in se ga naučili izdelati tako, da bo ustrezal potrebam vaše organizacije.

Po končanem tečaju bo vodilno osebje operatorja znalo izvajati svoje z zakonom določene dožnosti, operativno osebje pa se bo podrobno seznanilo s svojimi obveznostmi in dolžnostmi.

NAČIN IZVEDBE TEČAJA
Teoretični del tečaja se izvaja v učilnici v našem učnem centru.

Malica je vključena v ceni tečaja.

OPREMA IN PREDZNANJE
Tečaj je namenjen registriranim operatorjem sistemov brezpilotnih zrakoplovov in njihovemu osebju, ki ima opravljeno najmanj spletno preverjanje znanja za kategorijo A1/A3

Zakonodaja in splošne omejitve

 • Uredba komisje (EU) 2019/947
 • Uredba komisije (EU) 2019/947
 • Smernice za implementacijo uredb
 • Sprejemljivi načini usklajevanja Slovenska izvedbena uredba

Operativni postopki

 • Struktura in namen operativnega priročnika
 • Organizacija operatorja
 • Dolžnosti vodilnega osebja
 • Dolžnosti operativnega osebja
 • Ukrepi za zagotavljanje varstva osebnih podatkov
 • Vzdrževanje opreme
 • Usposabljanje operativnega in vodstvenega osebja
 • Standardni operativni postopki
 • Izredni operativni postopki
 • Postopki v sili
 • Geografska območja sistemov brezpilotnih zrakoplovov
 • Postopki v primeru nesreč in resnih incidentov
 • Poročanje o dogodkih

Vodenje evidenc operatorja

 • Namen in način vodenja evidenc operatorja
 • Evidenca letov
 • Evidenca usposobljenosti osebja
 • Evidenca vzdrževanja zrakoplovov
 • Sistem za vodenje evidenc Dronelogbook