Opis usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno pilotom na daljavo, ki že obvladajo osnove letenja in imajo pridobljen certifikat pilota na daljavo A1/A3.
Na usposaljanju piloti na daljavo pridobijo vsa potrebna teoretična in praktična znanja, ki jih potrebujejo za opravljanje teoretičnega izpita pri Agenciji za civilno letalstvo in izvedbo samostojnega praktičnega treninga obveznih manevrov.

Način izvedbe tečaja

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se izvaja v učilnici v našem učnem centru, praktični del pa na poligonu, ki je oddaljen 5 minut vožnje od učnega centra. V ceni tečaja je vključena malica.

Drugi dan tečaja (datum po dogovoru, enkrat mesečno) se na istih lokacijah izvedeta teoretično in praktično preverjanje znanja za pridobitev certifikatov kategorije A2

Izpit A2 (izpit je vključen v ceno usposabljanja):

Kandidati bodo v izrednem roku opravljali CAA izpit za kategorijo A2 v udobju prostorov Onedrone v dogovorjenem terminu, ki bo predvidoma vsak mesec, saj so razpisani roki na Agenciji zelo redki. Strošek izpita je vključen v ceni tečaja. Po opravljenem teoretičnem izpitu kandidati opravljajo praktični izpit iz manevrov, ki so zahtevani v izjavi o opravljenem samostojnem praktičnem treningu, skladno z AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b).

Kandidati, ki uspešno opravijo teoretični izpit, pridobijo EASA certifikat teoretičnega znanja za kategorijo A2, kandidati, ki uspešno opravijo praktični preizkus znanja pa dobijo certifikat o opravljenem praktičnem preverjanju znanja za kategorijo A2.

Oprema

Tečajniki prinesejo lastne brezpilotne zrakoplovove, skladne z zahtevami EASA, s katerimi se bo izvajal praktični del treninga. Tečajniki si brezpilotne zrakoplove lahko s slušateljskim popustom tudi izposodijo na https://rent.onedrone.com/store/

 

Program teoretičnega usposabljanja

Meteorologija:

 • Vpliv vremena na brezpilotni zrakoplov:
  1. Veter (vplivi v urbanem okolju in turbulenca)
  2. Temperatura
  3. Vidljivost
  4. Gostota zraka
 • Pridobivanje in branje vremenskih napovedi

Letalne zmogljivosti brezpilotnega zrakoplova:

 • Osnovne letalne lastnosti multirotorskega zrakoplova, zrakoplovi s fiksnimi krili, hibridne konfiguracije
 • Masa in masno središče (CG)
  1. Upoštevanje položaja masnega središča pri namestitvi koristnih tovorov
  2. Razumevanje različnih karakteristik koristnih tovorov in njihovega vpliva na stabilnost leta
  3. Razumevanje terminologije v zvezi z baterijami (npr. spominski efekt, kapaciteta, C-zmogljivost,…)
  4. Razumevanje delovanja baterije (polnjenje, uporaba, nevarnosti, shranjevanje)

Tehnični in operativni ukrepi za zmanjševanje tveganja na tleh:

 • Letenje v načinu z majhno hitrostjo
 • Ocenjevanje oddaljenosti od ljudi
 • Pravilo 1:1

Program praktičnega usposabljanja:

 • Priprava na operacijo
 • Preverjanje omejitev letenja
 • Koncept operacije
 • Preverjanje vremenskih pogojev
 • Ocena območja letenja
 • Pregled pred letenjem
 • Daljinska identifikacija
 • Nastavitev omejitve višine in oddaljenosti.
 • Letenje v normalnih pogojih
 • Vzlet, faza letenja, pristanek
 • Vaje za koordinacijo letenja in orientacijo
 • Prostorsko zavedanje
 • Letenje v vidnem polju in zagotavljanje oddaljenosti od ovir
 • Letenje v nenormalnih pogojih
 • Izguba GNSS pozicioniranja
 • Izogibanje prometa v zraku
 • Zaključek leta