Opis usposabljanja

Skladno z veljavno zakonodajo, morajo piloti na daljavo, ki želijo pridobiti certifikat pilota na daljavo za izvajanje operacij kategorije A2 opraviti izpit pri CAA in samostojno praktično usposabljanje izvajanja operativnih postopkov.

Dvodnevno usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki kandidate pripravi na opravljanje teoretičnega izpita in praktičnega usposabljanja za izvedbo samostojnega praktičnega treninga, skladno z AMC1 in AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b)

Tečaj se zaključi s praktičnim preverjanjem znanja izvajanja operativnih postopkov. Teoretični del izpita kandidati opravijo pri Agenciji za civilno letalstvo.

Potrebna predhodna znanja: Opravljeno spletno usposabljanje za pilote na daljavo kategorije A1/A3 pri Agenciji za civilno letalstvo. Kandidati na začetek tečaja prinesejo Certifikat o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju.

Način izvedbe tečaja

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se izvaja v učilnici v našem učnem centru, praktični del se izvaja na poligonu, ki je oddaljen približno 5 minut vožnje od učnega centra. V ceni tečaja je vključena malica.

Prvi dan tečaja se izvede teoretični del v učilnici in praktični del na terenu. Drugi dan tečaja, ki je običajno 14 dni po prvem delu se izvede priprava na izpit in praktični del izpita. Teoretični del izpita kandidati opravljajo pri Agenciji za civilno letalstvo.

Oprema

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov na katerih se izvaja praktični del treninga je vključena v ceno tečaja. Tečajniki lahko uporabijo lastne brezpilotne zrakoplove (priporočljivo).

Vplivi okolja na zmogljivosti brezpilotnega zrakoplova:

 • Vpliv temperature
 • Vpliv vetra
 • Vpliv gostote zraka
 • Izbira in uporaba vremenskih napovedi

Izvedba leta sistema brezpilotnega zrakoplova:

 • Predhodna priprava na let
 • Območja omejitev letenja
 • Izvedba leta
 • Postopki po letu

Ocena in ukrepi za zmanjševanje zemeljskega tveganja:

 • Ocena zemeljskega območja operacije
 • Tehnični ogled
 • Določitev volumna operacije
 • Izbira mesta vzleta
 • Določitev varnih območji in mest za zasilni pristanek
 • Varovanje mesta vzleta
 • Nadzorovano zemeljsko območje, udeležene in neudeležena osebe