Opis usposabljanja

Ocena tveganja po načinu SORA je ključni proces, ki ga mora operater izvesti pred izvajanjem operacije s sistemom brezpilotnega zrakoplova v »posebni« kategoriji. Šele po izvedeni oceni tveganja in izbranimi omilitvenimi ukrepi lahko začnemo z izvajanjem operacije.

V teoretičnem delu se kandidati seznanijo z načinom izvedbe vseh 10 korakov SORA procesa, ki jim bo omogočil izdelavo ocene tveganja in SORA obrazca, ki ga morajo priložiti zahtevi za pridobitev operativnega dovoljenja.

Na praktičnem delu tečaja kandidati izdelajo oceno tveganja, ki je tipična za njihovo področje izvajanja dejavnosti.

Način izvedbe tečaja

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se izvaja v učilnici v našem učnem centru, praktični del se izvaja na poligonu, ki je oddaljen približno 5 minut vožnje od učnega centra. V ceni tečaja je vključena malica.

Prva dva dneva tečaja se običajno izvajata skupaj, tretji dan na katerem tečajniki opravijo teoretično in praktično preverjanje znanja se izvede 10-14 dni po zaključenem prvem dnevu, ko tečajniki samostojno pridobijo spretnosti upravljanja brezpilotnih zrakoplovov, ki jih potrebujejo za opravljanje praktičnega dela izpita.

Oprema

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov na katerih se izvaja praktični del treninga je vključena v ceno tečaja. Tečajniki lahko uporabijo lastne brezpilotne zrakoplove (priporočljivo).

Teoretični del tečaja

 • Aktualna EU in lokalna zakonodaja v praksi
 • Dolžnosti operaterja sistemov brezpilotnih zrakoplovov
 • Dolžnosti vodilnega osebja operaterja
 • Dolžnosti pilota na daljavo in ostalega operativnega osebja
 • Priprava operativnih postopkov in uporaba operativnega priročnika
 • Standardni operativni postopki
 • Izredni operativni postopki
 • Postopki v sili
 • Splošno poznavanje brezpilotnega zrakoplova Usposabljanje specifično za tip zrakoplova
 • Vzdrževanje zrakoplova
 • Načrtovanje leta
 • Pridobivanje dovoljenj za letenje v omejenih območjih
 • Vodenje evidenc operaterja
 • Praktična izvedba leta
 • Postopki po letu
 • Uporaba RGB kamere z osnovami tehničnega snemanja

Praktični del tečaja

 • Izvajanje operativnih postopkov v praksi
 • Letenje v vidnem polju pilota na daljavo
 • Osnovni manevri z brezpilotnim zrakoplovom
 • Napredni manevri z brezpilotnim zrakoplovom
 • Manevri za vzpostavitev orientacije
 • Manevri za izogibanje
 • Navigacija s pomočjo zemljevida
 • Navigacija s pomočjo kamere