Opis usposabljanja

Ocena tveganja po načinu SORA je ključni proces, ki ga mora operater izvesti pred izvajanjem operacije s sistemom brezpilotnega zrakoplova v »posebni« kategoriji. Šele po izvedeni oceni tveganja in izbranimi omilitvenimi ukrepi lahko začnemo z izvajanjem operacije.

V teoretičnem delu se kandidati seznanijo z načinom izvedbe vseh 10 korakov SORA procesa, ki jim bo omogočil izdelavo ocene tveganja in SORA obrazca, ki ga morajo priložiti zahtevi za pridobitev operativnega dovoljenja. Na praktičnem delu tečaja kandidati izdelajo oceno tveganja, ki je tipična za njihovo področje izvajanja dejavnosti.

Način izvedbe tečaja

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Oba dela tečaja se izvedeta v učilnici v našem šolskem centru.

Dopoldanski del je namenjen teoretičnemu pojasnilu SORA procesa. V popoldanskem delu tečajniki s pomočjo inštruktorja izdelajo analizo tveganja.

Oprema

Uporaba brezpilotnih zrakoplovov na katerih se izvaja praktični del treninga je vključena v ceno tečaja. Tečajniki lahko uporabijo lastne brezpilotne zrakoplove (priporočljivo).

Teoretični del tečaja

SORA process

 • Koncept operacije
 • Določitev operativnega volumna operacije
 • Določitev varnostnega območja
 • Ukrepi za zmanjševanje zemeljskega tveganja
 • Določitev končne stopnje zemeljskega tveganja
 • Določitev začetne stopnje zračnega tveganja
 • Strateški ukrepi za zmanjševanje zračnega tveganja
 • Določitev končne stopnje zračnega tveganja
 • Taktični ukrepi za zmanjševanje zračnega tveganja
 • Določitev posebne stopnje zanesljivosti in integritete (SAIL)
 • Identifikacija ciljev operativne varnosti (OSO)
 • Območja in zračni proctor, ki mejijo na območje operacije
 • Dodatna tveganja povezana z operacijo

Praktični del tečaja

 • Izdelava SORA obrazca, tipičnega za operacijo, ki jo bo izvajal operater